WERKWIJZE

Tijdens de intake wordt een uitgebreid intake formulier gebruikt en samen met jou ingevuld. Hierin wordt de hulpvraag genoteerd en de te nemen stappen met jou besproken.


Je wordt betrokken bij het opstellen van het zorgplan. In geval van minderjarigheid worden jouw ouders/verzorgers hier bij betrokken. Jouw vraag, behoefte, wensen en doelen worden vastgelegd en sluiten aan bij jouw leefomgeving en achtergrond.


De afspraken en de wijze van communiceren worden vastgelegd in het plan van aanpak. Jij en ik zetten een handtekening onder het plan van aanpak. De gemaakte afspraken worden aan jou gemaild, zodat jij deze altijd kunt nalezen.


Per sessie worden de afgesproken resultaten uit het ondersteuningsplan geƫvalueerd, waarbij expliciet wordt gevraagd naar verbeterpunten en cliƫnttevredenheid. Wanneer sprake is van een langlopende toekenning van ondersteuning wordt elke 3 maanden een evaluatiemoment met jou (en eventueel ouders/verzorgers) ingepland.


Om jou actief te betrekken bij de behandeling, sluit ik aan bij jouw belevingswereld en mogelijkheden. Jouw betrokkenheid wordt vergroot op het moment dat jouw eigen leef situatie centraal staat in de gesprekken die gevoerd worden. Aan de hand van belemmeringen en successen in de dagelijkse leefwereld sluit ik aan bij jouw ontwikkeling.


Om jou te begeleiden naast de gesprekken die we voeren, maak ik gebruik van diverse websites, diverse apps, serious gaming en beeldbellen (bijvoorbeeld Teams).
| KVK 06084347 | Rabobank NL05RABO0324842198 | NL001345742B09 | BIG GZ 99058419025 | BIG Orthopedagoog Generalist 29058419031 | ABG Praktijk 94055554 | AGB Persoonlijk 94006004 | NIP 135724 | NVO 4388 |

copyright 2023